மலிவு லேசர் கட்டர்

 • Affordable Laser Cutter

  மலிவு லேசர் கட்டர்

  சக்தி 1000W
  அட்டவணை அளவு  1500x3000 மிமீ / 1500x4000 மிமீ / 1500x6000 மிமீ
  தலை வெட்டுதல் ரேடூல் (ஆட்டோஃபோகஸ்)
  லேசர் மூல ஐபிஜி (ஜெர்மன் பிராண்ட்) / ரேகஸ் (சீனா பிராண்ட்)